Стародубська сотня

Печатка від 1730 р.:

В полі печатки дуб з орлиним гніздом під шоломовою короною; згори літери: ПС, здолу літери: ПС.

овальна, розмір 26х23 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52523. 1730 р.

Олег Однороженко