Стародубський полк

Печатка від 1748–1757 рр.:

В полі печатки на землі дуб, навколо якого трава, згори орлине гніздо, праворуч півмісяць рогами вліво, ліворуч шестипроменева зірка.
Напис по колу: ПЄЧАТ ЄӔ ІМПЄРАТОРСКАГО ВЄЛИЧЄСТВА ПОЛКҮ • СТАРОДҮБОВСКГО

кругла, розмір 36 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52279; спр. 62018. 1752–1756 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 9051, арк. 28; спр. 9414, арк. 221; ф. 64, оп. 1, спр. 627, арк. 6v; спр. 646, арк. 23v; спр. 647, арк. 8v, 38; спр. 1106, арк. 4v, 16v. 1748–1757 рр.

Печатка від 1757–1775 рр.:

В полі печатки щит в картуші, на якому на землі дуб, навколо якого трава, згори орлине гніздо, праворуч півмісяць рогами вліво, ліворуч восьмипроменева зірка; над щитом корона, за щитом лук, сагайдак зі стрілами, списи, мечі, прапори, сокира, гармати, литаври.
Напис по колу: ЕӔ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА • ПОЛКҮ СТАРОДҮБОВСКАГО ПЕЧАТ

овальна, розмір 40х37 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52596; спр. 52293; спр. 52295; спр. 53304; спр. 53320; спр. 53373; спр. 53374; спр. 62134. 1762–1772 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 12480, арк. 58, 74; спр. 15218, арк. 5; спр. 15266, арк. 4; спр. 16046, арк. 4; спр. 17220, арк. 33 а; ф. 59, оп. 1, спр. 7848, арк. 2; ф. 64, оп. 1, спр. 660, арк. 4v; спр. 663, арк. 3v; спр. 667, арк. 4v; спр. 1007, арк. 19v; спр. 1009, арк. 14v; ф. 108, оп. 2, спр. 1040, арк. 31v; спр. 1355, арк. 251, 269, 271; ф. 141, оп. 1, спр. 23, арк. 48. 1757–1775 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 280 (помилково описано як печатку Стародубського гродського суду). 1774 р.
Ситий І. Адміністративні печатки Гетьманщини. – С. 3, мал. 5. 1761–1762 рр.
Ситий І. Міські, полкові та сотенні печатки Чернігівщини. – С. 78, мал. 5. 1766–1772 рр.

Олег Однороженко