Стародубський полковий суд

Печатка від 1727–1763 рр.:

В полі печатки на землі дуб, згори орлине гніздо, праворуч півмісяць рогами вліво, ліворуч шестипроменева зірка, за дубом перехрещено два суддівських жезла.
Напис по колу: * ПЄЧАТЬ СУДА ПОЛКОВАГО ПОЛКУ СТАРОДУБОВСКАГО МАЛОРОСІСКАГО

овальна, розмір 31х28 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52573; спр. 52578; спр. 53997; спр. 62095. 1734–1745 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 263 а, арк. 27, 37; спр. 790, арк. 27; спр. 1032, арк. 1; спр. 3549, арк. 20; спр. 18674, арк. 6v; ф. 64, оп. 1, спр. 1010, арк. 6v, 10v, 12v; спр. 1052, арк. 6v; спр. 1058, арк. 7v, 8v; спр. 1060, арк. 20v; ф. 80, оп. 2, спр. 33, арк. 21; спр. 283, арк. 7v. 1727–1763 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 279–280 (помилково описано як печатки Стародубського полку та Стародубського земського суду). 1735–1763 рр.

Олег Однороженко