Стефанов Юхим

Стефанов Юхим, міський писар седнівський:
Печатка від 1758 р.:

В полі печатки серце; згори літери: МСП, здолу літери: ЄС.

серцеподібна, розмір 16х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50787. 1758 р.

Олег Однороженко