Стемпковський Габріель

Стемпковський Габріель, каштелян брацлавський (1631–1634), староста володимирський (1636–1643):
Печатка від 1625–1642 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому мисливський ріжок під костурним хрестиком; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет (герб Ковнати).
Напис по колу: • GABRIEL • STEPKOWSKI : NA : NIESWIE • KA • BRAS • ST • WLO

овальна, розмір 39х30 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 76, арк. 1v, 7, 8; спр. 180, арк. 2, 6v; ф. 2228, оп. 1, спр. 227, арк. 57v, 59; спр. 411, арк. 5v, 6v, 10, 24v. 1625–1642 рр.

Олег Однороженко