Степанський Гольшанський Семен Іванович Лютий

Семен Іванович Лютий князь Гольшанський (1401–1433) і Степанський (1387–1433):
Печатка від 27.9.1422–1.9.1431:

В полі печатки китаврус вліво, в правиці тримає булаву, якою цілить у власну ліву руку у вигляді змія.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ КИНZѦ СЄМЄИА ИВАИоВНЧА

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 899, 917; Sygn. 33, st. 654, 693. 29.11.1430–1.9.1431.
BCz, Perg. 374. 1.9.1431.
GStAPKB, XX. HA, PU, Schiebl. 109, n. 68. 27.9.1422.
MNK, Rkps 1713, karta 241. 1.9.1431.

Публікації:
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 711, tab. 9, il. 72. 1.9.1431.
Nowak P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej. – S. 78, il. B 88. 27.9.1422.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 25, n. 95; S. 89, n. 932. 29.11.1430–1.9.1431.
Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego. – S. 82.

Семен Іванович Лютий князь Гольшанський (1401–1433) і Степанський (1387–1433):
Печатка від 20.1.1433:

В полі печатки китаврус.
Напис по колу: КНZѦ СЄМЄНА НВАНОВЧА

кругла, розмір 32 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 384. 20.1.1433.
MNK, Rkps 1713, karta 249. 20.1.1433.

Публікації:
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 712, tab. 9, il. 73. 20.1.1433.
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 90, n. 59, poz. 10. 20.1.1433.
Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. – S. 227, il. 381. 20.1.1433.

Олег Однороженко