Стецький Стефан Олехнович

Стецький Стефан Олехнович, пан київський:
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді трираменної літери Т під хрестиком; згори літери: ОS.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 541. 1571 р.

Олег Однороженко