Столинська сотня

Печатка від 1755–1781 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому напнутий лук зі стрілою, що лежить вістрям вгору, яку перетинає шабля вістрям вправо; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет, здолу перехрещено дві пальмові галузки.
Напис по колу: ПЄЧАТЪ СОТНѢ СТҮЛЄНСКОИ

восьмикутна, розмір 24х21 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 8, спр. 253, арк. 335. 1767 р.
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 326, арк. 114v; спр. 343, арк. 39; спр. 435, арк. 19v, 62; спр. 456, арк. 14; спр. 520, арк. 61v; спр. 550, арк. 121v; спр. 575, арк. 66v, 121; спр. 597, арк. 106v; спр. 627, арк. 48; спр. 636, арк. 15; спр. 658, арк. 35; спр. 663, арк. 30, 78; спр. 666, арк. 66; спр. 678, арк. 55; спр. 823, арк. 64v; спр. 835, арк. 23; спр. 850, арк. 54v; спр. 895, арк. 41; спр. 920, арк. 12; спр. 933, арк. 17; спр. 957, арк. 129v; спр. 977, арк. 30; спр. 1023, арк. 184; спр. 1069, арк. 32; спр. 1098, арк. 37; спр. 1108, арк. 102v, 480v; спр. 1110, арк. 63; спр. 1143, арк. 352, 413; спр. 1173, арк. 50, 101; спр. 1175, арк. 217v; спр. 1179, арк. 156v, 286v, 478v; спр. 1203, арк. 39v; спр. 1212, арк. 65, 100; спр. 1215, арк. 58, 94; спр. 1225, арк. 73; спр. 1257, арк. 47; спр. 1260, арк. 185; спр. 1274, арк. 129v, 283; спр. 1292, арк. 31; спр. 1314, арк. 49, 60; спр. 1315, арк. 22; спр. 1330, арк. 25; спр. 1338, арк. 17; спр. 1352, арк. 18v; спр. 1355, арк. 321v; спр. 1365, арк. 25; спр. 1376, арк. 28; спр. 1400, арк. 308, 396, 411; спр. 1402, арк. 30; спр. 1427, арк. 61; спр. 1469, арк. 84v; спр. 1500, арк. 9v; спр. 1601, арк. 22; спр. 1640, арк. 59; спр. 1888, арк. 6v. 1755–1781 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 288, табл. 4, мал. 3. 1755–1781 рр.

Олег Однороженко