Стожок Федір Данилович

Стожок Федір Данилович, сотник батуринський (1713–1732):
Печатка від 1714–1723 рр.:

В полі печатки серце, яке пронизує стріла вістрям додолу; навколо намет; згори літери: ѲД, здолу літери: СБ.

восьмикутна, розмір 20х19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 53473; спр. 53504. 1718–1720 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 134, арк. 3v; спр. 411, арк. 3v; спр. 427, арк. 3v; спр. 1174, арк. 21v. 1719–1723 рр.

Публікації:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 176. 1714 р.

Олег Однороженко