Стріївський Павло

Стріївський Павло, земянин волинський:
Печатка від 1572 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три доземих вруба; згори літери: РС.

овальна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20652. 1572 р.

Олег Однороженко