Струмило Юрій Пашкович пан з Димошина

Струмило Юрій (Юшко) Пашкович пан з Димошина, Підберезиць і Винників, пан радний (1428–1431), господарський підкоморій (1428–1430), господарський підскарбій (1429), староста більський (1431), хоружий львівський (1443–1461), підкоморій львівський (1461–1478), каштелян львівський (1478–1485):
Печатка від 1461–13.12.1464:

В полі печатки іспанський щит, на якому підкова кінцями додолу в супроводі трьох хрестиків (герб Дуброва ІІІ).
Напис по колу: + s geo strumilo … dymosin

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190 (13.12.1464, «Georgius Strumilo de Dimoszyn succamerarius Leopoliensis»).

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 18, il. 14. 13.12.1464.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 38, il. 30. 1461 р.

Олег Однороженко