Стрижевський Хома

Стрижевський Хома:
Печатка від 1722 р.:

В полі печатки серце, обабіч дві восьмипроменеві зірки; згори корона, здолу перехрещено дві пальмові галузки; згори літери: SН.

кругла, розмір 15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56898. 1722 р.

Олег Однороженко