Судимонт Доргевич

Судимонт Доргевич, пан радний (1409–1434), господарський чашник (1409), державця кревський (1433–1434):
Печатка від 27.2.1434:

В полі печатки знак у вигляді літери Х під раменом з хрестом в супроводі півмісяця, що лежить рогами догори.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ ПНА СД

кругла, розмір 27 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 392. 27.2.1434.
MNK, Rkps 1713, karta 273; Rkps 1714. 27.2.1434.

Публікації:
Antoniewicz M. Protoplaści książąt Radziwiłłów. – S. 126. 27.2.1434.
Gudavičius E. Žymenys ir ženklai Lietuvoje. – P. 112–113. 27.2.1434.
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 101, n. 61, poz. 19. 27.2.1434.
Petrauskas R. Lietuvos diduomenė. – Р. 87, 296. 27.2.1434.
Semkowicz W. Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. – S. 407. 27.2.1434.

Олег Однороженко