Судимонтович Олехно

Судимонтович Олехно, пан радний (1448–1490), господарський підчаший (1448–1477), господарський підкоморій (1449–1453), староста городенський (1458–1459), намісник полоцький (1460–1477), воєвода віленський (1477–1490), господарський канцлер (1478–1490):
Печатка від 1510 р.:

В полі печатки знак у вигляді літери П під хрестом з вістрям стріли на долішньому кінці правої щогли та відгалуженням на лівій щоглі.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ ѠЛ …

овальна, розмір 16х11 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5919 (1510, «Пана Миколаӕ воеводича виленского», частково пошкоджена).

Олег Однороженко