Сулима Олександр Степанович

Сулима Олександр Степанович, полковий суддя переяславський (1709–1720):
Печатка від 1714–1720 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, який перетято: в першій частині – виникає орел, в другій частині – три каменя; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає орел, навколо щита намет (герб Сулима); навколо літери: АССПП.

восьмикутна, розмір 22х21 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50962. 1720 р.

Джерела:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 179. 1714 р.

Олег Однороженко