Сулима Семен Іванович

Сулима Семен Іванович, сотник баришівський (1729–1737):
Печатка від 1735 р.:

В полі печатки овальний щит, який перетято: в першій частині – виникає орел, в другій частині – три каменя; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає орел, навколо щита намет (герб Сулима).

овальна, розмір 12х10 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50749. 1735 р.

Сулима Семен Іванович, полковник переяславський (1739–1766):
Печатка від 1743–1749 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, який перетято: в першій частині – виникає орел, в другій частині – три каменя; над щитом шолом, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет (герб Сулима).

овальна, розмір 26х23 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50853. 1743 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 1, спр. 413, арк. 5. 1749 р.

Олег Однороженко