Сумська провінція

Печатка від 1768 р.:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю під хрестиком, на грудях щиток, на якому на червоному полі вершник на коні вліво, влучає списом змія.
Напис по колу: • СҮМСКОИ • ПРОВИНЦИАЛНОИ • КАНЦЕЛӔРЇИ • ПЕЧАТЬ

кругла, розмір 34 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 5696, арк. 1.

Олег Однороженко