Сумське комісарство

Печатка від 1780 р.:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю під хрестиком.
Напис по колу: • СҮМСКОГО • ПЕРВАГО • КАМІСАРСКАГО • ПРАВЛЕНІӔ • ПЕЧАТЬ

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 59, оп. 2, спр. 9399, арк. 2 (1780).

Олег Однороженко