Сумський полк

Печатка від 1744–1760 рр.:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю під хрестиком, на грудях овальний щиток, на якому вершник на коні вліво, влучає списом змія.
Напис по колу: * СҮМСКОГО * ПОЛКҮ * ПОЛКОВОИ * КАНЦЕЛӔРИ ПѢЧАТЬ

кругла, розмір 36 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 8168, арк. 4v; cпр. 16555, арк. 12; ф. 59, оп. 1, спр. 3451, арк. 3. 1744–1760 рр.

Олег Однороженко