Сурин Адам

Сурин Адам, пан київський:
Печатка від 1665 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді з’єднаних хрестом півмісяця рогами догори та літери М; згори літери: • А • • S •.

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20970. 1665 р.

Олег Однороженко