Сурин Гордій

Сурин Гордій, пан київський:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді з’єднаних стовпом півмісяця рогами догори та літери М; згори літери: SН.

кругла, розмір 14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 277. 1569 р.

Олег Однороженко