Сурин Станіслав

Сурин Станіслав, пан київський:
Печатка від 1514 р.:

В полі печатки знак у вигляді з’єднаних стовпом півмісяця рогами догори та літери М.

кругла, розмір 14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 655. 1514 р.

Олег Однороженко