Сурин Василь Станіславович

Сурин Василь Станіславович, пан київський:
Печатка від 1609 р.:

В полі печатки чотиридільний іспанський щит, на якому: в першій частині – знак у вигляді з’єднаних хрестом півмісяця рогами догори та літери М, в третій частині – знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями догори; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.

восьмикутна, розмір 23х21 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 227, арк. 6. 1609 р.

Олег Однороженко