Сваричівський Герман зі Сваричова

Сваричівський Герман зі Сваричова, земянин львівський:
Печатка від 13.12.1464:

В полі печатки стріла вістрям додолу над півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві шестипроменеві зірки.
Напис по колу: s hermani de swarycow

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190 («Andreyko de Swariczow»).

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 50, il. 124. 13.12.1464.
Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 129, il. 33. 13.12.1464.

Олег Однороженко