Сватолуцька сотня

Печатка від 19.ІІІ.1765–20.ІІІ.1765:

В полі печатки прямокутний щит, на якому меч над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом князівська корона, навколо щита намет.

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1722, оп. 1, спр. 50, арк. 23 (19.ІІІ.1765, «ѿ правящєго Сватолүцкою командою подпрапорного Алєксєя Катрухина»); спр. 54, арк. 13v (20.ІІІ.1765, «ѿ ѿставного полкового єсаула Катрүхина»).

Олег Однороженко