Святополк Четвертинський Миколай Миколайович

Миколай Миколайович Святополк Четвертинський князь на Новій Четвертні (1659–1688):
Печатка від 1680–1688 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому святий Юрій на коні влучає списом змія; над щитом князівська корона; навколо літери: MSZCKM.

восьмикутна, розмір 12х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 226, арк. 87, 101v, 104. 1680–1688 рр.

Публікації:
Алфьоров О. Особові печатки. – С. 76, мал. 244 з. 1680–1688 рр.

Олег Однороженко