Святополк Четвертинський Миколай Стефанович

Миколай Стефанович Святополк Четвертинський князь на Новій Четвертні (1632–1659):
Печатка від 12.9.1644–1651:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому святий Юрій на коні вліво влучає списом змія, який лежить вліво; над щитом корона, в нашоломнику три страусових пера; згори літери: MC.

овальна, розмір 26х23 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 140, арк. 3; ф. 256, оп. 1, спр. 226, арк. 28, 38. 12.9.1644–1651.

Публікації:
Алфьоров О. Особові печатки. – С. 75, мал. 244 є. 1649–1651 рр.

Олег Однороженко