Святополк Четвертинський Януш Стефанович

Януш Стефанович Святополк Четвертинський князь на Новій Четвертні (1632–1648):
Печатка від 12.9.1644:

В полі печатки овальний бароковий щит, який перетято: в першій частині – святий Юрій на коні влучає списом змія, в другій частині – знак у вигляді півмісяця, що лежить рогами додолу в супроводі двох хрестиків над шестипроменевою зіркою.

овальна, розмір 28х23 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 140, арк. 3. 12.9.1644.

Олег Однороженко