Святополк Четвертинський Захаріаш Григорович

Захаріаш Григорович Святополк Четвертинський князь на Старій Четвертні (1628–1649):
Печатка від 1647–1648 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому святий Юрій на коні влучає списом змія; над щитом князівська корона.
Напис по колу: * ZACHARIAS • X • NA CETWERTNIE • STA • RACIB • POD LVC

овальна, розмір 34х26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 90, арк. 108, 128v. 1647–1648 рр.

Публікації:
Алфьоров О. Шляхетська сфрагістика. – Табл. 1, мал. 27. 1648 р.

Олег Однороженко