Святський Семен

Святський Семен, земянин київський:
Печатка від 1621 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери П з перехрестям на правій щоглі; над щитом три страусових пера; згори літери: S …

восьмикутна, розмір 13х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20756. 1621 р.

Олег Однороженко