Свидригайло Болеслав Ольгердович

Свидригайло Болеслав Ольгердович, князь Вітебський (1391–1393), князь і господар Подільської землі (1400–1402), князь Жидачівський (1403–1405), князь Чернігівський, Брянський, Новгородський, Трубчевський та господар Сіверської землі (1405–1409, 1419–1430), великий князь Литовський і Руський (1430–1452):
Печатка від 20.3.1401–1450:

В полі печатки рицар на коні, в правиці тримає меч.
Напис по колу: s • boleslavi + ducis + litwanie +

кругла, розмір 38 мм.

Джерела:
ЛНУ, ЗП, n. 294. 1430 р.
AGAD, Perg. 4450 (відірвана); Perg. 5838; Perg. 8501 (20.3.1401).
ANK, AS, Perg. 75 (відірвана); ZR, Perg. 121 (відірвана). 21.5.1431–31.12.1450.

Публікації:
Полехов С. Наследники Витовта. – С. 135, 511–512. 20.3.1401–2.3.1402.
Codex epistolaris saeculi XV. – Vol. I. – P. 70–71, n. 74; P. 73, n. 77. 15.12.1431–10.1.1432.
Codex epistolaris Vitoldi. – P. 84, n. 249. 2.3.1402.
Daniłowicz J. Skarbiec dyplomatów. – Tom I. – n. 330; Tom ІI. – n. 87, 150.
Działyński A. Statut litewski. – S. 544, tab. 2. 1402–1450 рр.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 714, tab. 5, il. 36. 1402–1450 рр.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 25, n. 90. 1431 р.

Свидригайло Болеслав Ольгердович, князь Вітебський (1391–1393), князь і господар Подільської землі (1400–1402), князь Жидачівський (1403–1405), князь Чернігівський, Брянський, Новгородський, Трубчевський та господар Сіверської землі (1405–1409, 1419–1430), великий князь Литовський і Руський (1430–1452):
Печатка від 9.8.1420–31.8.1424:

В полі печатки рицар на коні вліво, в правиці тримає меч.
Напис по колу: + ПЧТЬ • КНZѦ • ШВИРИГАИЛА • ѠЛГИRДОВИЧ

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 4449. 9.8.1420.
ANK, AS, Perg. 60. 10.8.1420.
BCz, Perg. 350. 31.8.1424.
GStAPKB, XX. HA, PU, Schiebl. 109, n. 68. 27.9.1422.

Публікації:
Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Выпуск ІІ. – С. 237. 1420 р.
Archiwum książat Sanguszków. – Tom I. – S. 26–27, tab. 2. 1420 р.
Codex epistolaris Vitoldi. – P. 489, n. 889. 10.8.1420.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 715. 1420 р.
Nowak P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej. – S. 73, il. B 79. 27.9.1422.
Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego. – S. 75. 1420 р.

Свидригайло Болеслав Ольгердович, князь Вітебський (1391–1393), князь і господар Подільської землі (1400–1402), князь Жидачівський (1403–1405), князь Чернігівський, Брянський, Новгородський, Трубчевський та господар Сіверської землі (1405–1409, 1419–1430), великий князь Литовський і Руський (1430–1452):
Печатка від 1.9.1431–22.12.1445:

В полі печатки рицар на коні вліво, в правиці тримає меч.
Напис по колу: s • swydrygal dux litwan …

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 960. 1433 р.
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 654; Perg. 4453; Perg. 7265; Perg. 8784. 1.9.1431–1437.
ANK, AL, Perg. 27. 14.7.1437.
BCz, Perg. 430; Perg. 478; Perg. 779. 5.5.1434–22.12.1445.

Свидригайло Болеслав Ольгердович, князь Вітебський (1391–1393), князь і господар Подільської землі (1400–1402), князь Жидачівський (1403–1405), князь Чернігівський, Брянський, Новгородський, Трубчевський та господар Сіверської землі (1405–1409, 1419–1430), великий князь Литовський і Руський (1430–1452):
Печатка від 12.11.1451–9.1.1452:

В полі печатки готичний щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч.
Напис по колу: + si … swidrigal

кругла, розмір 31 мм.

Джерела:
ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 3, спр. 2086. 12.11.1451.
AGAD, Perg. 7313. 9.1.1452.

Олег Однороженко