Свирський Роман

Роман князь Свирський (до 1432 – після 1434):
Печатка від 20.1.1433–1434:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді двічі перехрещеної стріли вістрям в лівий долішній кут.
Напис по колу: ПЄЧА РОМАНОВА

кругла, розмір 29 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 384. 20.1.1433.
MNK, Rkps 1713, karta 259. 20.1.1433.

Публікації:
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 710, tab. 3, il. 21; tab. 9, il. 70. 1434 р.
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 91, n. 59, poz. 26. 20.1.1433.
Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. – S. 95, il. 133; S. 262, il. 434. 1433 р.

Роман князь Свирський (до 1432 – після 1434):
Печатка від 27.2.1434:

В полі печатки знак у вигляді двічі перехрещеної стріли вістрям додолу.
Напис по колу: …

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 392. 27.2.1434.

Публікації:
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 101, n. 61, poz. 35. 27.2.1434.

Олег Однороженко