Свирський Ян Болеславич

Ян Болеславич князь Свирський (до 1555–1597):
Печатка від 1562–1.7.1569:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді двічі перехрещеної стріли вістрям вгору; згори літери: IBS.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 636 a; Perg. 5627. 1.7.1569.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 72, мал. 91. 1562 р.
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 349, n. 149 a, poz. 22; S. 353, n. 149 b, poz. 22. 1.7.1569.

Ян Болеславич князь Свирський (до 1555–1597):
Печатка від 1587–20.6.1592:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді двічі перехрещеної стріли вістрям вгору; згори літери: IBS, обабіч щита дата: 86.

восьмикутна, розмір 19х17 мм.

Джерела:
AGAD, AOU, Sygn. 1343, st. 19, 22. 1587 р.
ANK, AS, Teka ХVІІІ а, Plik 23; Plik 24; Teka ХІХ, Plik 27; Plik 37. 1591–20.6.1592.

Олег Однороженко