Сила Новицький Михайло

Сила Новицький Михайло, гродський суддя київський:
Печатка від 1609–1612 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору над основою з загнутими догори кінцями; згори літери: МNS.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20942; спр. 23259. 1611–1612 рр.
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 53, арк. 69, 73, 79, 81v, 87v, 92, 97. 1609–1612 рр.

Олег Однороженко