Симоновська Уляна Данилівна

Симоновська Уляна Данилівна:
Печатка від 1775 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді літери П під хрестом, здолу шестипроменева зірка; над щитом шолом під шоломовою короною.

кругла, розмір 16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56413. 1775 р.

Олег Однороженко