Симоновський Данило Іванович

Симоновський Данило Іванович, сотник кобизький (1764–1765), сотник конотопський (1765–1775):
Печатка від 1775 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді літери П під хрестом, здолу шестипроменева зірка; над щитом шолом під шоломовою короною, навколо щита намет; згори літери: DS.

овальна, розмір 22х20 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56413. 1775 р.

Олег Однороженко