Табенський Григорій

Табенський Григорій, земянин берестейський:
Печатка від 1643 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори, згори рицарський хрест; згори літери: ТН.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8054. 1643 р.

Олег Однороженко