Табенський Микола

Табенський Микола, підстолій і підстароста берестейський:
Печатка від 1636–1638 рр.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому підкова кінцями додолу в супроводі трьох хрестів; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику орлине крило, яке пронизує стріла, навколо щита намет (герб Дуброва); навколо літери: МТРВ.

восьмикутна, розмір 22х21 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7291; спр. 7299; спр. 7300. 1636–1638 рр.

Олег Однороженко