Тарасович Назар

Тарасович Назар, боярин любецький:
Печатка від 1570 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери Х з загнутими в бік долішніми кінцями під раменом з загнутими догори кінцями; згори напис: … САнДР.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 413. 1570 р.

Олег Однороженко