Тарло Йоан

Тарло Йоан:
Печатка від 1640 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому топор; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику топор, навколо щита намет (герб Топор); згори літери: ІTZCWL.

овальна, розмір 22х18 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 129, арк. 32. 1640 р.

Олег Однороженко