Тарло Павло пан з Щекаровиць

Тарло Павло пан з Щекаровиць, земський суддя львівський (1527–1536):
Печатка від 1533 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому топор (герб Топор).
Напис по колу: …

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 382. 1533 р.

Олег Однороженко