Тарновський Йоан граф на Тарнові

Тарновський Йоан граф на Тарнові:
Печатка від 1622 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера обтяжено шестипроменевою зіркою над півмісяцем, що лежить рогами догори, навколо щита намет (герб Леліва).
Напис по колу: IOAN * GRATVS * COM * A * TARNOW * CAST * ZA …

овальна, розмір 29х23 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 228, арк. 8. 1622 р.

Олег Однороженко