Тарновський Йоан пан з Тарнова

Тарновський Йоан (Ясек) пан з Тарнова, староста радомський (1376–1378), каштелян судомирський (1377–1385), маршалок королівства (1379), воєвода судомирський (1385–1401), староста судомирський (1386–1387), генеральний староста руський (1387–1404), воєвода краківський (1401–1406), каштелян краківський (1406–1409), староста краківський (1406–1409):
Печатка від 19.10.1404:

В полі печатки готичний щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб Леліва).
Напис по колу: + s …

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 691 («sigillum tertium: Leliwa»).
BCz, Perg. 272 («пан Ѧнъ дѣдич Тарновскии староста рускии», «Iohannes de Tarnow Cracouiensis capitaneusque Russie»).

Публікації:
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 90. 1397–19.10.1404.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 86, n. 881. 19.10.1404.

Олег Однороженко