Терлецький Андрій

Терлецький Андрій, стольник і підстароста пинський:
Печатка від 1645–1646 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому стріла вістрям вгору над півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує стріла, навколо щита намет (герб Сас).
Напис по колу: ANDREAS • TERLECKI •

овальна, розмір 26х22 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6909; спр. 6910; спр. 7632; спр. 7633. 1645 р.
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 226, арк. 26. 1646 р.

Олег Однороженко