Толкач Жукинський Григорій

Толкач Жукинський Григорій, земянин київський:
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді двох трираменних літер Т в стовп із хвилясто загнутими в бік кінцями; згори напис: ГРИ.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 502. 1571 р.

Олег Однороженко