Толмач Соболь Базарович

Толмач Соболь Базарович, земянин волинський:
Печатка від 1571–1576 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перевернутої літери Т під півколом, що лежить кінцями додолу.

овальна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 880. 1576 р.

Публікації:
Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 25, мал. 1571 р.

Олег Однороженко