Толстой Петро Петрович

Толстой Петро Петрович, полковник ніжинський (1719–1727):
Печатка від 1719–1720 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому перехрещено шаблю і стрілу вістрями вліво та ключ вушком вгору; над щитом корона, здолу перехрещено дві пальмові галузки; навколо літери: ЄЦПВВЗПНППТ.

восьмикутна, розмір 34х31 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 51227; спр. 51237; спр. 56893. 1719–1720 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 396, арк. 2v; спр. 404, арк. 3v; спр. 515, арк. 6v; спр. 557, арк. 1v, 2v. 1719–1720 рр.

Олег Однороженко