Тонконог Григорій

Тонконог Григорій, наказний полковник:
Печатка від 1742 р.:

В полі печатки серце, яке пронизує стріла вістрям додолу; згори літери: ГТ.

восьмикутна, розмір 18х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 51200. 1742 р.

Олег Однороженко