Топоровський Стецько Журжевич

Топоровський Стецько Журжевич, пан радний молдавський (1435–1436):
Печатка від 19.9.1436:

В полі печатки орел.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ СТЄЦКОВА

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5367 (19.9.1436, «пань Стєцко Жүржєвичь Топоровскыи», напис на паску: «Пєчатъ пана Стєцка Жѹржєвичa»).

Олег Однороженко