Тоцький Степан

Тоцький Степан, полковий канцелярист стародубський:
Печатка від 1762–1763 рр.:

В полі печатки круглий щит, який перетято: в першій частині – хрестик, в другій частині – ромби; над щитом корона, навколо щита намет.

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52304. 1763 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 17217, арк. 15v. 1762 р.

Олег Однороженко